Aiki Aanpak

In een experiment vroeg men eens een aantal mensen om de beurt op een smalle plank te gaan staan. Rondom deze plank was een tent, beschilderd met verticale strepen. Deze tent liet men draaien.
Al deze mensen verloren hun balans en vielen van de plank. Vervolgens vroeg men een aantal ervaren Aikidoka’s op de plank te gaan staan. Geen van hen viel eraf.

Laatstgenoemden hadden een innerlijke kracht ontwikkeld die hen in staat stelde overeind te blijven, recht en in hun midden te blijven.
Geen slachtoffer van een in een beweging zijnde en veranderende omgeving.

Tegenwoordig zie je hoe steeds meer mensen het moeilijker krijgen om in een omgeving, die voortdurend in beweging en in verandering is, overeind te blijven. Misschien omdat wij de neiging hebben onze zekerheden buiten onszelf te plaatsen (werk, gezin, therapeut, procedures) in plaats van deze aan onszelf te ontlenen. Dit levert stress op, wat een grote belemmering is voor veranderingsprocessen.

Velen vallen om!

De Aiki Aanpak is in essentie gericht op het ontdekken van onze innerlijke kracht. Dan lijk je op het oog van de orkaan: tegelijk stil en die enorme bron van kracht en dynamiek.
Dan ben je geen gevolg meer, maar oorzaak. Dan leef en werk je vanuit je midden.